SWOV Catalogus

344449

Evaluatie van de beginnersregeling. Eindrapport. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC.
20180408 ST [electronic version only]
Smit, W. Hulst, J. van der & Homburg, G.
Amsterdam, Regioplan, 2018, 66 p.; Publicatienr. 17025

Samenvatting Omdat beginnende, hoofdzakelijk jonge, bestuurders een groter risico vormen voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders, is in 2002 de beginnersregeling ingevoerd met als doel sneller actie te kunnen ondernemen bij beginnende bestuurders die herhaald ernstige verkeersovertredingen begaan. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de werking van de beginnersregeling. Het onderzoek richtte zich op de beleidslogica en de vormgeving van de beginnersregeling, op de uitvoeringspraktijk, het doelbereik en mogelijkheden voor optimalisatie van de regeling. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact