SWOV Catalogus

344335

Fietsongevallen in Nederland : SEH-behandelingen 2016.
20180297 ST [electronic version only]

Amsterdam, VeiligheidNL, 2017, 128 p.; Rapport 679

Samenvatting Nederland is een fietsland: bijna iedereen fietst en er worden veel fietskilometers gemaakt. Niet zo gek dus dat het aantal slachtoffers van fietsongevallen die worden behandeld op een Spoed Eisende Hulp (SEH)-afdeling in Nederland vrij hoog is. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van fietsongevallen heeft VeiligheidNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder fietsslachtoffers die in 2016 de SEH-afdeling van een representatieve steekproef van 13 ziekenhuizen hebben bezocht. Om inzicht in risico’s te krijgen is ook een vergelijking gemaakt van de 3.146 fietsslachtoffers die een vragenlijst hebben ingevuld met een representatieve groep fietsers die gedurende minimaal een jaar geen ongeval hebben gehad (een steekproef van 1.811 fietsers). Tot slot zijn de uitkomsten vergeleken met eerder vergelijkbaar onderzoek naar slachtoffers van fietsongevallen die de SEH-afdeling hebben bezocht. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact