SWOV Catalogus

344322

Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid : wat is het en wat kun je ermee ? Bijdrage aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2016, een congres van ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland VVN, Den Bosch, 21 april 2016.
20180285 ST [electronic version only]
Aarts, L.T.
[S.l., s.n.], 2016, [12] p., ref.

Samenvatting De laatste tijd zien we het steeds vaker in verkeersveiligheidsstukken opduiken: risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dit artikel gaat nader in op wat dit precies inhoudt. Aan de hand van enkele concrete uitwerkingen uit binnen- en buitenland gaat het artikel in op wat (met name ook decentrale) beleidsmakers kunnen met een dergelijke aanpak in aanvulling op het huidige verkeersveiligheidsbeleid. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact