SWOV Catalogus

344320

Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021. Vastgesteld door de Gemeenteraad op 14 september 2016.
20180283 ST [electronic version only]
Bol, N. van der Herk, E. van & Smiers, R.
Amsterdam, Gemeenteraad, Verkeer en Openbare Ruimte, 2016, 78 p.

Samenvatting In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 staan alle maatregelen die de gemeente Amsterdam treft voor veiliger verkeer in de stad. Meer fietsers en voetgangers, minder auto’s. Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Het aantal fietsers en voetgangers is flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat de auto neemt, is juist gedaald. Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. Amsterdam richt zich vooral op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering in het verkeer en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact