SWOV Catalogus

344293

Vooruit ! Slimmer, flexibel, groen en veilig.
20180258 ST [electronic version only]
Mobiliteitsalliantie
[S.l., s.n.], 2017, 12 p.

Samenvatting De vraag naar mobiliteit blijft de komende jaren fors toenemen en verandert snel. Klimaat, energietransitie en technologische ontwikkeling maken dat mensen anders gaan leven, anders gaan denken over mobiliteit en andere eisen gaan stellen. We hebben al veel bereikt, maar zijn nog onvoldoende toegerust op de nieuwe werkelijkheid. Aanpassingen in het systeem zijn onvermijdelijk. Mobiliteit moet en kan anders: slimmer, flexibeler, groener en veiliger. En dan ook nog eens betaalbaar. Het is noodzakelijk om de transitie te maken naar een integraal mobiliteitssysteem; met optimale afstemming en gebruik van modaliteiten in de stedelijke agglomeraties, de buitengebieden, de economische clusters en de verbindingen daartussen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact