SWOV Catalogus

343172

Mobiliteitsbeeld 2016.
20160853 ST [electronic version only]
Jorritsma, P. (coord.)
Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2016, 224 p., 96 ref.; KiM-16-R01 - ISBN 978-90-8902-147-2

Samenvatting Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Hebben we meer of minder last gekregen van fles en verkeersdrukte? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld. Het Mobiliteitsbeeld 2016 is opgedeeld in een aantal thema’s: personenvervoer, bereikbaarheid, goederenvervoer, regionaal beeld, verkeersveiligheid en milieu en maatschappelijk belang. Hiernaast onderscheiden we de thema’s ‘kerngegevens mobiliteit’, met een tabel met belangrijke cijfers over de mobiliteit in Nederland, en ‘data’, over het gebruik van gegevens en de bewerking die het KiM in sommige gevallen toepast. Een aanvullend thema is het toekomstbeeld 2016-2021. Elk thema bestaat uit hoofdboodschappen, die vervolgens in twee lagen worden uitgewerkt: ‘toelichting’ en ‘verdieping en verklaring’. Daarna volgen achtergronddocumenten die zijn gerangschikt naar thema en naar hoofdboodschap. We richten ons in het Mobiliteitsbeeld 2016 steeds op de periode 2005-2015. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact