SWOV Catalogus

342814

Ontwerpwijzer fietsverkeer.
20160808 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2016, 300 p., 10 ref.; Publikatie ; No. 351 - ISBN 978-90-6628-657-3

Samenvatting In de nieuwe editie van het boek is de kennis uit 2006 geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen en hoofdstukken toegevoegd over onder andere elektrische fietsen, snelle fietsroutes, fietspaaltjes, fietsstroken en beleidsaspecten uit ‘Beleidswijzer fietsverkeer’. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. (Author/Publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact