SWOV Catalogus

341401

Basiskenmerken kruispunten en rotondes.
20150958 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2015, 128 p., ref.; Publikatie ; No. 315A - ISBN 978-90-6628-654-2

Samenvatting In deze publicatie staan de basiskenmerken waaraan een kruispunt of rotonde minimaal moet voldoen. Hierdoor worden verkeerssituaties voor weggebruikers herkenbaarder en daardoor veiliger. De kennis uit deze publicatie draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in het verkeer in vijf jaar tijd sterk te reduceren. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact