SWOV Catalogus

341296

Auto en scooter statusverhogend : e-bike lui imago : onderzoek jongeren en mobiliteit.
20150772 ST [electronic version only]

Go! Mobility, Vol. 5 (2015), No. 3 (juni), p. 15-17

Samenvatting Autobezit onder jongeren zou minder vanzelfsprekend zijn. Zij zouden meer geïnteresseerd zijn in G4 dan in vier wielen, Nieuw onderzoek dat Goudappel Coffeng in samenwerking met Youngworks heeft uitgevoerd, weerspreekt deze ontwikkeling. Eén van de hoofdconclusies uit dit binnenkort te verschijnen rapport luidt dat meer dan de helft van de jongeren het bezit van een auto nog steeds als statusverhogend ziet. Driekwart van hen zegt zelfs op z’n dertigste zeker een auto te bezitten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact