SWOV Catalogus

341115

Enkele verkeersrechtelijke aspecten van toelating van (deels) zelfrijdende of autonome auto’s tot het wegverkeer.
20150634 ST [electronic version only]
Vellinga, N.E. & Vellinga, W.H.
Verkeersrecht, Vol. 63 (2015), No. 3, p. 82-90

Samenvatting December 2015 zal hij naar verwachting ook zijn intrede doen op de openbare weg in Nederland: de zelfrijdende of autonome auto. Een auto die volledig zelfstandig functioneert, zelfs zonder bestuurder of inzittende. Een gaspedaal, rempedaal en stuur zullen overbodig worden. Voordat de autonome auto als volwaardig verkeersdeelnemer tot het verkeer kan worden toegelaten, zal nog verder met de autonome auto in het verkeer moeten worden geëxperimenteerd. Daarnaast valt niet te verwachten dat het wegverkeer in één keer van de door een levende mens bestuurde auto zal overgaan op de door sensoren, hardware en software bestuurde auto. In Verkeersrecht 2014, afl. 10 is de vraag aan de orde gekomen of het huidige aansprakelijkheidsrecht is opgewassen tegen gebruik van de autonome auto. Thans is het zaak te onderzoeken of de regels van verkeersrecht experimenten met autonome auto’s in het wegverkeer mogelijk maken. En om nog wat verder in de toekomst te kijken moet worden nagegaan of het gebruik van de autonome auto noopt tot aanpassingen van de huidige regels voor het wegverkeer. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact