SWOV Catalogus

340953

Opschakelen naar meer verkeersveiligheid.
20150514 ST [electronic version only]
Eenink, R.G. & Aarts, L.T.
Land + Water, Vol. 55 (2015), No. 3 (maart), p. 12-14

Samenvatting Een andere inrichting van secundaire en tertiaire wegen, en andere maatregelen, leiden tot minder verkeersslachtoffers. Uit de opschakelverkenning van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt evenwel dat 'geld' het struikelblok is. Dat hoeft niet zo te zijn als over bestaande muurtjes heen wordt gedacht. Het is niet ondenkbaar dat gww-bedrijven (grond-, weg- en waterbouw) uitvoerend werk willen voorfinancieren. Er zijn tal van (samenwerkings)constructies denkbaar om oplossingen uit te voeren zonder dat er 'geld bij moet'. Het is nu zaak die mogelijkheden te verkennen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact