SWOV Catalogus

340891

Stel helm verplicht bij e-bikers : ouderen op een elektrische fiets hebben grote kans op schedelhersenletsel met ernstige gevolgen.
20150451 ST [electronic version only]
Algra, A. & Wokke, J.
De Volkskrant, 2015, 26 februari, Pp.

Samenvatting De ANWB en onderzoekbureau Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) luidden op 6 februari 2015 bij minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) de noodklok over de toegenomen fietsonveiligheid. Een van de voorgestelde maatregelen om de gevolgen van een ongeval voor fietsers te verminderen is het verplicht stellen van het dragen van een helm. Een verstandig advies. De fietspaden worden steeds voller en de gemiddelde snelheid van de fietsers neemt toe. Daaraan draagt het succes van de elektrische fiets in sterke mate bij. Al ruim een miljoen Nederlanders bezitten een 'e-bike' of pedelec, en hun aantal groeit met de dag. Een high-speed pedelec haalt snelheden tot 45 kilometer per uur. Voor ouderen worden speciale e-bike dagen en cursussen georganiseerd. Het aantal oudere elektrische fietsers zal de komende jaren verder stijgen door de toegenomen leeftijdsverwachting en het grotere aanbod van elektrische fietsen. Waarschijnlijk komt er een epidemie van ongevallen onder deze oudere elektrische fietsers. De oorzaken zijn - behalve toegenomen drukte - een verminderde reactiesnelheid en een verhoogde fysieke kwetsbaarheid bij ouderen. Ouder ben je hier al vanaf de leeftijd van 50 jaar. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact