SWOV Catalogus

340340

Richtlijn drempels, plateaus en uitritten.
20141530 ST [electronic version only]

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2014, 80 p., ref.; Publicatie ; No. 344 - ISBN 978-90-6628-645-0

Samenvatting De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact