SWOV Catalogus

339814

Concept regeling wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto).
20141056 ST [electronic version only]

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), 2014, 5 p.

Samenvatting De minister van Infrastructuur en Milieu wil in Nederland een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto scheppen. Zelfrijdende voertuigen die met elkaar en met de wegkant kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. Het aanpassen van de huidige regelgeving maakt het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Nederland mogelijk. Doel van de regeling is het mogelijk maken van grootschalige testen met zelfrijdende auto's op de openbare weg. Hiermee wordt het mogelijk ervaring op te doen met zelfrijdende voertuigen in het verkeer. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact