SWOV Catalogus

338813

Aanpak snorfietsoverlast in de G4 : brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 14 januari 2014.
20140077 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014, 3 p.; IENM/BSK-2013/30713

Samenvatting In deze brief informeert de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer over het aantal ernstig verkeersgewonden in 2012. Het aantal is gedaald van 20.100 in 2011 naar 19.2001 in 2012. Dit is een daling van 4,5 %; een eerste daling van het aantal gewonden sinds 2006. Het is nog te vroeg om te bepalen of dit het begin is van een dalende trend of een stagnatie van het aantal ernstig verkeersgewonden. Dat zal de komende jaren moeten blijken.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact