SWOV Catalogus

338774

De elektrische fiets vraagt om een upgrade van het fietsbeleid.
20131856 z ST [electronic version only]
Smit-van Oijen, J. Beets, H. & Graaf, G. de
In: Nationaal verkeerskundecongres 2013, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 6 november 2013 : papers en presentaties, 6 p., 9 ref.

Samenvatting De elektrische fiets werd zo’n tien jaar geleden geïntroduceerd en inmiddels rijden er zo’n 1 miljoen rond in Nederland. Je ziet de e-fiets steeds meer terug in het Nederlandse straatbeeld. Het aantal gebruikers blijft groeien. Wij denken dat overheden kansen kunnen verzilveren door in hun mobiliteitsbeleid rekening te houden met de e-fiets. Dat vraagt volgens ons om een aanvulling op het huidige fietsbeleid en een andere manier van denken over het ruimtelijk beleid in de stad. Met deze bijdrage geven een aanzet tot een discussie over de rol van de elektrische fiets in het overheidsbeleid. We geven weer wat de komst en verdere groei van het aantal e-fietsers kan betekenen (zoals voor infra, verkeersveiligheid en parkeren), welke kansen en eventuele bedreigingen er zijn en hoe de e-fiets de overheid kan helpen steden en gebieden aantrekkelijker te maken. Kortom, we zien bepaalde ontwikkelingen die vragen om een ‘upgrade’ van het fietsbeleid. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact