SWOV Catalogus

338513

Handboek wegontwerp 2013 : regionale stroomwegen.
20131769 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2013, 104 p., 54 ref. - ISBN 978-90-6628-629-0

Samenvatting Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een regionale stroomweg buiten de bebouwde kom. Het leidt de lezer stapsgewijs door alle aspecten die daarbij komen kijken. Doelgroepen zijn wegbeheerders maar ook op wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers. Stroomwegen vormen de hoogste categorie in het wegennet. Voor regionale stroomwegen zijn ontwerpsnelheden gekozen die een sobere vormgeving van de regionale stroomweg mogelijk maken en die tevens zorgen voor een zekere uniformiteit binnen de categorie stroomwegen. Voor de wegvakken geldt een ontwerpsnelheid van 100 km/h en voor verbindingswegen in knooppunten en aansluitingen 80 km/h, 50 km/h en eventueel 30 km/h. Deze publicatie is de herziening van publicatie 164a ‘Handboek wegontwerp – Stroomwegen’ uit 2002. In het nieuwe handboek zijn onder andere de basiskenmerken wegontwerp opgenomen en gemotoriseerde tweewielers. Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact