SWOV Catalogus

338490

Handboek wegontwerp 2013 : basiscriteria.
20131766 ST S /20 /

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2013, 216 p., 109 ref. - ISBN 978-90-6628-626-9

Samenvatting Deze publicatie bevat de basis- en achtergrondkennis die nodig is voor het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom. Drie afzonderlijke publicaties behandelen de specifieke kennis van het ontwerp van achtereenvolgens erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen. Dit handboek gaat onder meer in op de wegcategorisering, de basiskenmerken en de grondbeginselen van het wegontwerp en diverse aan de weg gerelateerde onderwerpen zoals capaciteit en verkeersafwikkeling, inrichting en uitrusting, en aanleg, beheer en onderhoud. Verder komen meer algemene thema’s als verkeersveiligheid, het milieu en de componenten van het wegverkeerssysteem aan de orde. Deze publicatie is de herziening van publicatie 164a ‘Handboek wegontwerp – Basiscriteria’ uit 2002. Nieuwe kennis is verwerkt en de basiskenmerken wegontwerp zijn opgenomen. Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact