SWOV Catalogus

338451

De fietshelm : belang, verplicht of niet, kwaliteit, sensibilisering.
20131701 ST [electronic version only]
Gils, J. van
[S.l.], Levenslijn, 2013, 16 p., 39 ref.; Levenslijn-Kinderfonds / D/2893/2013/22 - ISBN 978-90-5130-822-8

Samenvatting Voor kinderen en jongeren is fietsen een belangrijke bezigheid omdat het een leuke manier is van bewegen. Daarnaast draagt het ook sterk bij tot hun mobiliteit en hun autonomie bij verplaatsingen van thuis naar school, sportgroep, vrienden, grootouders, enz. Hun ouders vinden in hun zorg om gezondheid een argument pro het fietsen, maar raken door hun bezorgdheid om veiligheid in dubio. Het komt er dan ook op aan te werken aan een kwaliteitsvolle mobiliteit per fiets. Om die te bereiken moeten kinderen beschikken over goede fietsen en dito veiligheidsproducten en over fietsvaardigheden. Daarenboven moeten ze gebruik kunnen maken van goede fietsfaciliteiten zoals fietspaden en fietsparkings. De verantwoordelijkheid daarvoor is een gezamenlijke maar op te delen verantwoordelijkheid van de overheid, de opvoedingsverantwoordelijken en de kinderen en jongeren zelf. De discussie over de fietshelm en het (verplicht) dragen ervan moet binnen deze brede context geplaatst worden. In deze brochure worden de pro’s en de contra’s van de fietshelm binnen die context geëxploreerd. Het debat over de wenselijkheid van het dragen van een fietshelm kent twee benaderingen. Enerzijds is er de inbreng (hoofdzakelijk vanuit medische hoek) die pleit voor het verplicht dragen van de fietshelm, anderzijds is er de benadering die vindt dat de positieve aspecten van een verplichting niet opwegen tegen de negatieve invloed ervan op (vooral de intensiteit van) het fietsgebruik. De eerste benadering hamert op: elk ongeval is er één te veel, er kan heel wat onheil voorkomen worden, niet de individuele fietser moet daarover beslissen. De tweede benadering wil vooral het fietsen stimuleren en legt de klemtoon op een veelheid van elementen die daartoe bijdragen: goede fietspaden, degelijke fietsen, voldoende fietsvaardigheden, fietsen is zeer gezond, individuele vrijheid van de fietser. Het is de laatste benadering die steeds meer doorweegt in de (politieke) besluitvorming, terwijl tegelijk in de praktijk de helm geleidelijk opgang maakt, vooral voor kinderen. Over de kwaliteit van de fietshelmen is men positief. De huidige Europese normen maken dat de helm functioneel is. Weliswaar kan alles beter, maar er is geen luide roep om een aanpassing van de normen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact