SWOV Catalogus

337948

Fietsveiligheid : best practices Nederlandse gemeenten in 2012. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten en Fietsberaad.
20131196 ST [electronic version only]
[Geerdink, M. Lambrechtse, A. & Warners, E.]
Utrecht, Fietsberaad, 2013, 70 p., 31 ref.; Fietsberaad Publicatie ; No. 23

Samenvatting Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen. Deze publicatie brengt 34 best practices fietsveiligheid in beeld. De publicatie omvat daarnaast een breder overzicht van knelpunten en activiteiten bij gemeenten. Om ambtenaren en bestuurders direct te helpen biedt deze publicatie ook handvatten om de best practices in een effectieve aanpak fietsveiligheid om te zetten. In totaal zijn 34 best practices geselecteerd. De best practices zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende hoofdcategorieën. Elke best practice beschrijft kort de kerninformatie (kosten, initiatiefnemer, contactpersoon etc.) en de belangrijkste succesfactoren. De succesfactoren zijn de elementen die bepalend zijn geweest voor het succes van de maatregel. Het beschrijven van de succesfactoren geeft gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Uit de best practices komend diverse succesfactoren naar voren. De succesfactoren zijn te ordenen in twee groepen: 1. Slim intern organiseren, en 2. Slim extern samenwerken. Onder deze twee groepen ligt een integrale benadering als basis. Voor elke groep zijn verschillende handvatten geformuleerd waarmee ambtenaren en bestuurders de fietsveiligheidsaanpak verder vorm kunnen geven. Bij elke succesfactor zijn best practices te vinden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact