SWOV Catalogus

337710

Onderzoek opvoeren brom- en snorfietsen : maatregelen voor het tegengaan van opvoeren. Afstudeerscriptie Hogeschool Rotterdam.
20130961 ST [electronic version only]
Vries, K. de
Dordrecht, [s.n.], 2011, 43 p., 20 ref.

Samenvatting De doelstelling van dit rapport is het onderzoek van het opvoeren van brom- en snorfietsen. Andere voertuigen zoals brommobielen, elektrische fietsen, sparta-mets en segway's worden in dit onderzoek niet meegenomen. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten die te maken hebben met opvoeren zoals regelgeving, handhaving en de manier waarop de branche hiermee omgaat. De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd : Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om het opvoeren van brom- en snorfietsen tegen te gaan ? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact