SWOV Catalogus

337708

Blauwe brommers op fietspaden : rapportage van een onderzoek naar de hinder en het gevaar van snorfietsen op fietspaden.
20130959 ST [electronic version only]
Lange, M. de Muller, S. & Faber, G.
[Amsterdam], Fietsersbond Amsterdam, 2011, 24 p.

Samenvatting De laatste jaren ontvangt de Fietsersbond steeds meer klachten over snorfietsen, vooral in Amsterdam. Maar ook buiten de hoofdstad speelt het probleem. De vragen die de Fietsersbond in dit onderzoek wil beantwoorden zijn: 1. Welke aspecten spelen een rol bij het gevaar en de overlast die fietsers van snorfietsen ondervinden, met name op het fietspad, en welke objectieve gegevens zijn daarover te vinden ? 2. Welke manieren zijn er om dit gevaar en deze overlast effectief aan te pakken ? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact