SWOV Catalogus

337076

Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid PROV 2011 : hoofdrapport. In opdracht van Directoraat-Generaal Mobiliteit.
20130312 ST [electronic version only]
Duijm, S. Kraker, J. de Schalkwijk, M. Boekwijt, L. & Zandvliet, R.
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, afdeling Veiligheid, 2012, 173 p.

Samenvatting In dit rapport wordt verslag gedaan van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid over het jaar 2011 (PROV 2011). Het PROV is van 1990 tot en met 1995 jaarlijks en met ingang van 1997 tweejaarlijks afgenomen. Het onderzoek is nu voor de veertiende maal uitgevoerd. Het PROV is opgezet en bedoeld als instrument voor algemene monitoring van ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover van Nederlandse weggebruikers. Het zelfgerapporteerde gedrag (inclusief meningen en motieven) van de verkeersdeelnemer staat in het PROV centraal. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact