SWOV Catalogus

336872

Verkeersborden en verkeersregels in Nederland 2013.
20130154 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013 84 p.

Samenvatting Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische status worden ontleend. Voor gevolgen van interpretatie van de regels aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid. Het volledige Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) kunt u inzien via http://www.wetten.nl. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact