SWOV Catalogus

336791

Park & E-Bike vanuit het perspectief van de ketenreiziger.
20130082 mmm ST (In: ST 20130082 [electronic version only])
Abeling, M. & Suiker, S.
In: Nationaal verkeerskundecongres 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2012, 10 p.

Samenvatting Park&(E-)Bike gaat uit van het parkeren van de auto om het laatste deel van de verplaatsing af te leggen per (elektrische) fiets. Uit onderzoek blijkt dit concept kansrijk. Belangrijke aspecten zijn: veiligheid/betrouwbaarheid, snelheid, betaalbaarheid, gemak, beleving en comfort. P+R Ressen is een locatie waar het concept met een realistisch kostenscenario goed past. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact