SWOV Catalogus

336761

Elektrische fietstraining voor ouderen.
20130082 ii ST (In: ST 20130082 [electronic version only])
Klei, J. van & Veenbrink, P.
In: Nationaal verkeerskundecongres 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2012, 1 p.

Samenvatting De campagne ‘Help Brabant op weg naar nul verkeersdoden’ is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Doel is het aantal verkeersdoden fors te laten dalen. Om dit doel te bereiken wordt in 2013 provinciebreed ingezet op de actielijn ‘Fietsveiligheid’. Gezien de ongevallengegevens van 2011 valt daar een forse winst te behalen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact