SWOV Catalogus

336760

Goed zicht op de elektrische fiets.
20130082 hh ST (In: ST 20130082 [electronic version only])
Oijen, J. van Lankhuijzen, R. & Boggelen, O. van
In: Nationaal verkeerskundecongres 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2012, 10 p.

Samenvatting De elektrische fiets wint aan populariteit. Om ervoor te zorgen dat gemeenten en regio’s hun beleid op feiten kunnen gaan baseren, zijn het Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘Feiten elektrische fiets’ gestart. Denk bij feiten aan gegevens over de gebruikers, verplaatsingen, markt, veiligheid et cetera. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact