SWOV Catalogus

336526

ASVV 2012 : aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
20122741 ST

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2012, 1208 p., ref.; Publicatie ; No. 723 - ISBN 978-90-6628-612-2

Samenvatting In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De nieuwe editie is op een aantal punten aangepast ten opzichte van zijn voorganger uit 2004. Zo zijn duurzaamheids- en milieuaspecten toegevoegd en zijn de basiskenmerken wegontwerp opgenomen. De parkeerkencijfers zijn vernieuwd en gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact