SWOV Catalogus

336012

Basiskenmerken wegontwerp : categorisering en inrichting van wegen.
20122296 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2012, 72 p., 14 ref.; Publicatie ; No. 315 - ISBN 978-90-6628-609-2

Samenvatting De basiskenmerken wegontwerp zijn elementen die altijd aanwezig of juist afwezig moeten zijn in het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig ontwerp te maken. Een verkeersveilig wegontwerp is herkenbaar voor de weggebruiker en ondersteunt het veilig functioneren van de weg. De categorisering van wegen en de basiskenmerken van wegontwerp zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat de resultaten van beide activiteiten zijn gebundeld in een publicatie. Deze publicatie vormt een nieuwe kapstok voor verkeerskundig ontwerp van de Nederlandse wegen. De basiskenmerken wegontwerp vormen de verbindende schakel tussen de wegcategorisering en de vormgeving zelf. Deze publicatie vervangt CROW-publicatie 116 ‘Categorisering van wegen op duurzaam veilige basis’ en CROW-publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur‘. Beide publicaties zijn niet meer te bestellen in onze webshop. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact