SWOV Catalogus

334114

Verslaving : maatschappelijke gevolgen : overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim.
20120719 ST [electronic version only]
Goossens, F.X.
Utrecht, Trimbos-instituut, 2012, 79 p., ref.

Samenvatting Hoe vaak komen overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim voor als gevolg van verslaving en hoe kunnen deze maatschappelijke gevolgen worden voorkomen en aangepakt ? Deze vraag staat centraal in dit rapport. Daarnaast wordt ingegaan op de kennislacunes op dit terrein. Welke wetenschappelijke vragen zouden beantwoord moeten worden om beter inzicht te krijgen in (de aanpak van) de beschreven maatschappelijke gevolgen ? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact