SWOV Catalogus

333218

Seniorenproof wegontwerp : ontwerpsuggesties voor een veiliger infrastructuur binnen de bebouwde kom.
20111958 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2011, 112 p., 38 ref.; Publicatie ; No. 309 - ISBN 978-90-6628-592-7

Samenvatting De komende dertig jaar verdubbelt het aantal senioren. Daarom verdient het ontwerp van logische, veilige en mede op senioren afgestemde infrastructuur meer aandacht. Deze publicatie geeft informatie over functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen, ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. Daarna gaat de publicatie in op senioren als voetganger, fietser en automobilist. Tot slot vindt u een aantal ‘quick wins’: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, tegen geringe kosten en met een substantieel effect. Elk hoofdstuk sluit af met voorzieningenbladen. Die bieden concrete oplossingen en maken de wegontwerper duidelijk welke keuze goed past bij seniorenproof wegontwerp. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact