SWOV Catalogus

333118

Het alcoholslot in België : een uiteenzetting over de regelgeving.
20111873 ST [electronic version only]

Het Politiejournaal, 2011, No. 8 (mei), p. 23-25

Samenvatting Uit internationaal onderzoek blijkt dat een kwart van de ernstige verkeersongevallen had kunnen vermeden worden indien de bestuurders niet onder invloed van alcohol hadden gereden. Rijden onder invloed van alcohol is een van de meest dodelijke fenomenen op de Europese en Belgische wegen. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV stelt dat het risico om een dodelijk ongeval te veroorzaken bij 0,5 promille 2,5 keer hoger ligt, bij 0,8 promille 4,5 keer hoger en bij 1,5 promille zelfs 16 keer hoger. Om de doelstelling van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 2011 te bereiken (50% minder verkeersdoden in 2020) moet rijden onder invloed van alcohol worden aangepakt, onder meer via het alcoholslot. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact