SWOV Catalogus

332852

Fietsveiligheid : de cijfers.
20111596 ST [electronic version only]
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Team Verkeersveiligheid
's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, [11] p.

Samenvatting Verkeers(on)veiligheid onder fietsers heeft extra aandacht van industrie, politiek en ambtenaren. Waarbij de ongevallen en doden bij andere vervoermiddelen de laatste jaren omlaag gaan, gaan ze bij fietsen juist omhoog. De toename betreft veelal enkelvoudige ongevallen. Begeleiding van senioren bij het leren omgaan met hun veranderende fysieke vermogens zou deze ongevallen kunnen helpen voorkomen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact