SWOV Catalogus

332662

Eisen aan brommobilisten : de brommobiel: een verrijking voor de mobiliteit of een brom van onduidelijkheid?
20111397 ST [electronic version only]
Schepers, J.P.
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2005, 38 p., 13 ref.

Samenvatting Het Directoraat-Generaal (DGP) buigt zich momenteel over de vraag welke eisen gesteld zouden moeten worden aan de bestuurder van een brommobiel. Qua eisen valt te denken aan theorie, vaardigheden en medische geschiktheid. Achtergrond van deze vraag is de wens om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het kader van de ‘Rijbewijsrevolutie’ zou ter verbetering van de verkeersveiligheid te zijner tijd een certificaat of rijbewijs voor brommobilisten ingevoerd kunnen worden. In dit kader is door DGP (Aad Hage) een ad-hoc adviesvraag gesteld aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De basis van het advies bestaat uit literatuuronderzoek en enkele aanvullende interviews. Er wordt geen nieuw onderzoek uitgevoerd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact