SWOV Catalogus

332384

Duurzaam Veilig en Shared Space : een vergelijking.
20111091 ST [electronic version only]
C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2011, 44 p., 7 ref.; Publicatie ; No. 298 - ISBN 978-90-6628-578-1

Samenvatting Duurzaam Veilig is een begrip in de verkeerskunde. Shared Space is een relatief nieuw concept dat uitgaat van de multifunctionaliteit van de openbare ruimte. De belangen en de eigen verantwoordelijkheid van alle gebruikers van die ruimte staan voorop. Hiermee wil Shared Space de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte vergroten, zonder gemotoriseerd verkeer de laan uit te sturen. Op basis van de ervaringen met beide visies kunnen een vijftal lessen worden getrokken. De publicatie richt zich op iedereen die professioneel met de ruimtelijke inrichting van Nederland bezig is. Ook voor onderwijsdoeleinden is deze publicatie zeer geschikt. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact