SWOV Catalogus

332264

Botsveilige lichtmast biedt veel voordelen.
20110961 ST [electronic version only]

Bermwijzer - nieuwsbrief Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen, Juni 2006, p. 3

Samenvatting Rijkswaterstaat hanteert een aantal veiligheidsniveaus voor het plaatsen van botsveilige lichtmasten in de bermen van autosnelwegen. Er zijn ook eisen waaraan een ‘botsveilige’ lichtmast moet voldoen. Deze eisen zijn ontleend aan de norm NEN-EN 12767. Het creëren van een obstakelvrije zone is vaak de belangrijkste reden voor toepassing van botsveilige lichtmasten. Hiervoor geldt hetzelfde uitgangspunt als bij de veilige inrichting van bermen: het vermijden van risico's voor derden en inzittenden. In de Bermwijzer van maart 2006 is hier al aandacht aan besteed. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact