SWOV Catalogus

332054

Samen werken aan een veilige fietsomgeving - aanbevelingen voor wegbeheerders.
20110729 ST [electronic version only]
Boggelen, O. van Schepers, P. Kroeze, P. & Voet, M. van der
Utrecht, Fietsberaad, 2011, 94 p., 52 ref.; Fietsberaad Publicatie ; No. 19

Samenvatting De vormgeving van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsongevallen. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van de fietsongevallen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. In de publicatie zijn Fietsberaadpublicaties 19a en 19b gebundeld. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact