SWOV Catalogus

332053

Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen : samen werken aan een veilige fietsomgeving.
20110728 ST [electronic version only]
Boggelen, O. van Schepers, P. Kroeze, P. & Voet, M. van der
Utrecht, Fietsberaad, 2011, 56 p., 32 ref.; Fietsberaad Publication number 19b

Samenvatting Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact