SWOV Catalogus

332033

Snorfiets op het fietspad.
20110705 ST [electronic version only]
Methorst, R. Schepers, J.P. & Vermeulen, W.
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2011, 33 p., 19 ref.

Samenvatting In enkele grote steden zoals Amsterdam zijn problemen gesignaleerd met snorfietsen op het fietspad. Signalen vanuit grote gemeenten en van de Fietsersbond hebben geleid tot vragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu in een Algemeen overleg op 16 december 2009. De Minister heeft toegezegd om in kaart te brengen welke problemen er op het gebied van snorfietsen op het fietspad spelen. Hiertoe is het voorliggende onderzoek uitgevoerd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact