SWOV Catalogus

331855

Kennisnetwerk dodehoek : bundelen van kennis en energie. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
20110520 ST [electronic version only]
Dutch Traffic Consult
Amersfoort, Dutch Traffic Consult, 2009, 52 p.

Samenvatting De vraagstelling, die aan dit rapport ten grondslag ligt, is tweeledig. De eerste vraag is welke ambitie relevante sleutelpersonen uit de wereld van de dodehoekongevallen hebben als het gaat om noodzakelijke samenwerking. De tweede vraag is op welke wijze die samenwerking gestalte kan krijgen. Het rapport is opgedeeld in drie delen: deel A geeft het onderzoek op procesmatig niveau weer; deel B geeft het onderzoek op inhoudelijk niveau weer; deel C bevat conclusies en aanbevelingen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact