SWOV Catalogus

331854

Evaluatie en praktijkproef DEARTRUCK : test rapport systemen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer.
20110519 ST [electronic version only]
Buck Consultants International
Den Haag, Buck Consultants International, 2006, 52 p.

Samenvatting Jaarlijks vallen er in het verkeer in Nederland vele duizenden gewonden en enkele honderden verkeersdoden. Bij een deel van deze ongevallen zijn vrachtwagens direct of indirect betrokken. Het project ‘DEARTRUCK’ is geïnitieerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer. DEARTRUCK staat voor ‘DEtection ARound the TRUCK’. Het doel van het project is om verschillende veiligheidsbevorderende technieken bij vrachtwagens te vergelijken om een uitspraak te kunnen doen over welke systemen in de praktijk werkelijk een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de veiligheid van verkeersgebruikers. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact