SWOV Catalogus

331817

Dode hoek Detectie- en Signaleringssystemen (DDSS) : onderzoek naar de werking en de mogelijkheden.
20110477 ST [electronic version only]
Connekt
Delft, Connekt, 2010, 33 p., 4 ref.

Samenvatting Er is nog nergens in de wereld aangetoond of en in welke mate een Dode hoek Detectie- en Signaleringssysteem (DDSS) daadwerkelijk leidt tot reductie van het aantal ongevallen. Dit onderzoek geeft belangrijke aanwijzingen hoe dat effect bereikt kan worden. Het blijkt dat Nederland relatief veel kennis heeft over de dode hoek problematiek, en een industrie die daarop inspeelt. Door de toenemende urbanisatie en de toename van het aantal fietsers in steden buiten Nederland neemt de belangstelling voor de dode hoek problematiek toe. Het is daarom aan te bevelen om de kennis die dit onderzoek opgeleverd heeft in gezamenlijkheid om te zetten naar steeds betere Dode hoek Detectie- en Signaleringssystemen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact