SWOV Catalogus

331141

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid : een verkennend onderzoek door middel van literatuur, deskundigen en gebruikers. Afstudeerscriptie Hogeschool Windesheim in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel ROVO.
20102116 ST [electronic version only]
Lenten, G. & Stockmann, B.
[Zwolle, Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel ROVO], 2010, 60 + 49 p., ref.

Samenvatting Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de verkeersveiligheid van de elektrische fiets. Er is voor een brede doelstelling gekozen, aangezien de verkeersveiligheid van de elektrische fiets een onontgonnen gebied is. Objectieve veiligheid bijvoorbeeld is vooralsnog lastig te meten. Er wordt namelijk in de ongevallenregistratie geen onderscheid gemaakt in gewone fietsen en elektrische fietsen; daardoor zijn er geen ongevallencijfers bekend over de elektrische fiets. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met deskundigen en focusgroepen met elektrische-fietsgebruikers. Uit de verkregen informatie zijn conclusies getrokken, waarop aanbevelingen volgen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact