SWOV Catalogus

331135

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid.
20102110 ST [electronic version only]
Lenten, G. & Stockmann, B.
Verkeerskunde, Vol. 61 (2010), [Epub.], [3] p.

Samenvatting Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de verkeersveiligheid van de elektrische fiets. Er is voor een brede doelstelling gekozen, aangezien de verkeersveiligheid van de elektrische fiets een onontgonnen gebied is. Objectieve veiligheid bijvoorbeeld is vooralsnog lastig te meten. Er wordt namelijk in de ongevallenregistratie geen onderscheid gemaakt tussen gewone fietsen en elektrische fietsen, daardoor zijn er geen ongevallencijfers bekend over de elektrische fiets. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met deskundigen en focusgroepen met elektrische-fietsgebruikers. Uit de verkregen informatie zijn conclusies getrokken, waarop aanbevelingen volgen. De volledige tekst van de afstudeerscriptie Elektrische fietsen en verkeersveiligheid is te vinden op: http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2010/12/Definitief-Elektrische--fietsen---verkeersveiligheid-PDF.pdf (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact