SWOV Catalogus

330502

Oversteekongevallen met fietsers : het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruispunten.
20101484 ST [electronic version only]
Schepers, J.P. & Voorham, J.
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, Scheepvaart, afdeling Veiligheid, 2010, 160 p., ref.

Samenvatting De veiligheid van fietsers is een aandachtsgebied in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het aantal ernstige fietsslachtoffers is in de afgelopen jaren minder snel gedaald dan het aantal slachtoffers bij andere vervoerswijzen. Er zijn handleidingen en richtlijnen beschikbaar voor het ontwerp van kruispunten en oversteekvoorzieningen. In de praktijk is er een grote variatie in vormgeving van kruispunten en oversteekvoorzieningen op wegvakken. Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMo) heeft Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS) gevraagd om een onderzoek te doen naar de consequenties voor de veiligheid van fietsers bij verschillen in vormgeving. De vraag is in hoeverre het aantal oversteekongevallenkan worden gereduceerd door middel van de inrichting van de infrastructuur. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact