SWOV Catalogus

330031

Naturalistic Driving : naar nog meer zicht op verkeersonveiligheid.
20100971 b ST [electronic version only]
Eenink, R. & Schagen, I.N.L.G. van
In: Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Hoe pakt u dat aan? : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2010, een congres van ANWB en SWOV, WTC, Rotterdam, 22 april 2010, 6 p., 10 ref.

Samenvatting Naturalistic Driving is een recent ontwikkelde onderzoeksmethode, waarbij het natuurlijke gedrag van een automobilisten gedurende lange tijd — uiteraard met hun toestemming — via allerlei apparatuur wordt geobserveerd. Dit gebeurt tijdens hun gewone dagelijkse ritten, en bij voorkeur in hun eigen auto. Om alle benodigde gegevens te verzamelen wordt de auto voorzien van apparatuur die de voertuigbewegingen (bijv. snelheid, acceleratie/decelleratie, koers), het gedrag van de bestuurder (bijv. oog- hoofd- en handbewegingen) en de externe omstandigheden (kenmerken van de weg, verkeer, weer, etc.) registreren. Naturalistic Driving heeft zich ontwikkeld omdat de steeds voortschrijdende techniek het inmiddels mogelijk maakt met zeer kleine apparatuur grote hoeveelheden data te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien dat deze Naturalistic Driving-methode zeer interessante informatie oplevert over de relatie tussen mens, weg, voertuig, weers- en verkeersomstandigheden, niet alleen in normale omstandigheden, maar ook bij (bijna)ongevallen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk na te gaan hoe vaak automobilisten niet opletten, vermoeid zijn, hun navigatiesysteem bedienen etc. en of dit vaker bij (bijna)ongevallen gebeurt. Ook in Europa is er een toenemend aantal onderzoeken die gebruik maken van deze nieuwe methode. In dit artikel geven wij een overzicht van het hoe en waarom van Naturalistic Driving, de nieuwe kennis die daarmee verkregen kan worden en hoe diverse partijen daarvan kunnen profiteren. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact