SWOV Catalogus

329888

Het alcoholslot : een geschikte maatregel om bestuurders af te leren alcohol te gebruiken voordat ze achter het stuur plaatsnemen : voorstelling van de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft.
20100779 ST [electronic version only]
Bergh, J. van den
Tijdschrift van de Politierechters / Journal des Juges de Police, No. 120 (maart 2010), p. 15-17

Samenvatting Voorstelling van de Wet van 12 Juli 2009 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholsiot betreft.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact