SWOV Catalogus

329810

Technische hulpmiddelen ter voorkoming van dodehoekongevallen bij vrachtwagens : literatuurstudie.
20100684 ST [electronic version only]
Akkermans, L.
Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, 2009, 32 p., 8 ref.

Samenvatting Doel van deze studie is een overzicht te geven van de verschillende types dodehoeksystemen die momenteel op de markt te vinden zijn en een beknopte analyse te maken van hun efficiëntie. Als dusdanig dient dit rapport beschouwd te worden als een niet-exhaustieve literatuurstudie waarbij aandacht wordt besteed aan de definiëring van het probleem, de verschillende technische oplossingen, de wettelijke bepalingen met betrekking tot deze oplossingen en hun mogelijke effectiviteit. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact