SWOV Catalogus

329735

Ongevallen met oudere fietsers. Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
20100580 ST [electronic version only]
Zeegers, T.
Utrecht, Fietsersbond, 2010, 29 p., 18 ref.

Samenvatting Deze studie onderzoekt de verkeersveiligheidssituatie van de oudere fietser aan de hand van een aantal bestaande databanken. Naast algemene openbare databanken van het CBS, het MON en de SWOV wordt gebruikt gemaakt van de databank van de Fietsbalans, het project waarmee de Fietsersbond de kwaliteit van fietsen meet. Met dit materiaal worden vooral de zwaardere tweezijdige ongevallen in kaart gebracht; de lichte en enkelvoudige ongevallen zijn sterk ondervertegenwoordigd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact