SWOV Catalogus

329725

Eindrapport onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers : gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien.
20100569 ST [electronic version only]
Blijf Veilig Mobiel BVM
Utrecht, Blijf Veilig Mobiel BVM, 2010, 40 p.

Samenvatting Ouderen zijn bij uitstek kwetsbaar in het verkeer gelet op het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Eind 2009 startte het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel (BVM) dat met subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat het 'Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers' startte. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aanschaf en het gebruik van scootmobielen en het aanbod aan rijvaardigheidscentra en rijvaardigheidstrainingen. Dit programma wordt aangestuurd door de ANBO en gedragen door een aantal ouderen- en verkeersveiligheidsorganisaties. Onlangs verscheen het eindrapport. Hierin staan aanbevelingen om het gebruik van objectieve consumenteninformatie en basis- of opfriscursussen voor scootmobielers te stimuleren. De website van Blijf Veilig Mobiel biedt al veel informatie. Gemeenten, provincies en andere Organisatie die activiteiten organiseren voor ouderen op het gebied van verkeersveiligheid worden door BVM opgeroepen hun aanbod beter bekend te maken bij hun doelgroep. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact